โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”

img_3550

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง RMUTR  IT ACADEMY ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

» Read more

Noc Alert เรื่อง การติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

alert

  1. การเปลี่ยนแบตเตอรี่จะดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. การเปลี่ยนแบตเตอรี่และปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบใดๆในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และ UPS จะสามารถสำรองไฟฟ้าได้ตลอดขณะทำการเปลี่ยน

 2. การจัดทำระบบเมนไฟฟ้า เนื่องจากต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าในศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งเมนเซอร์กิตเบรคเกอร์ ดังนั้นบริษัทฯ จะขอเข้าดำเนินการในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โดยจะต้องมีการปิดเมนไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้ UPS และระบบปรับอากาศในช่วงเวลา 12.00-20.00 น.

 

ตรวจสอบคอมพิวเตอร์หน่วยงาน

14971504_1256015401104769_871886160_o

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ กองคลัง ตึกสำนักงานอธิการบดี ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ปล่อยสัญญาณโทรศัพท์ หน่วยงานนิติการ

14975766_1256013154438327_591297830_o

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปล่อยสัญญาณเบอร์โทรศัพท์ 2931  จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปยัง สำนักงานนิติการ ตึกสำนักงานอธิการบดี

» Read more

1 2 3 6