แยกวงจรอินเตอร์เน็ต พื้นที่เพาะช่าง และบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการแยกวงจรอินเตอร์เน็ต ของพื้นที่เพาะช่าง และพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และป้องกันการล่มของเครือข่ายระหว่างพื้นที่  » Read more

ตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณ์ ห้อง Data Center

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้อง สายแลนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย » Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพแบบมัลติมีเดีย”ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง RMUTR  IT ACADEMY ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

» Read more

1 2 3 7