Noc Report

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ท่านอาจารย์วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนทเศ สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าปรับปรุงวงจรระบบเครือข่าย พื้นที่บพิตรพิมุขจักรรวรรดิ และพื้นที่เพาะช่าง เป็น 1000 mbps และทำการทดสอบความเร็วของการส่งสัญญาณเครือข่ายเป็นไปตามเป้าหมาย และรอผลการใช้งานจากผู้ใช้ (User)

» Read more

Noc Alert

    ขณะนี้สำนักวิทยบริการฯได้มีปรับปรุงระบบเครือข่าย จึงไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราว จึงขออภัยในความไม่สะดวก

Noc Alert

NOC Alert !!
มีรายงานเกิดเหตุการณ์ไฟใหม้ชั้นล่างตึก สกอ. ส่งผลกระทบกับเครือข่าย Uninet ทั้งประเทศ เครือข่าย RMUTR ออกทางเส้นทางสำรองชั่วคราว ส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารลดลง

การพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบประกอบวิชาชีพมาตรฐานระดับสากล (IC3 Digital Literacy Certifcation)

เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบประกอบวิชาชีพมาตรฐานระดับสากล (IC3 Digital Literacy Certifcation) และผ่านการสอบทั้ง 3 รายวิชา
IC3 Computing Fundamentals
IC3 Key Applications
IC3 Living Online

1 2 3 8