ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ IT Service

IMG_3542

วันที่ 07 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ทำการปรับปรุง Network ศูนย์คอมพิวเตอร์ IT Service เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา 
» Read more

ทดสอบการ monitor network ภายในมหาวิทยาลัย

 

prtg

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบการ monitor network ภายในมหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ http://noc.rmutr.ac.th/prtg/

Noc Alert เรื่อง การปรับปรุง Router Gateway ของมหาวิทยาลัย

alert

  ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2016 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการ ติดตั้ง Router Gateway ของมหาวิทยาลัย พร้อมทำ BGP IPV4,IPV6 กับเครือข่าย Uninet และ CAT ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในบางเวลา อย่างไรก็ตาม สวส. จะพยายามหลีกเลี่ยงเวลาทำงาน เพื่อให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

eduroam

eduroam

eduroam คืออะไร

eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้ โดย eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider)

» Read more

1 2 3 4