ขอน้อมถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

 

king

ขอน้อมถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Ipv6 Awards by Mict

รางวัลใหญ่ปีนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำหรับการนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6

จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #NetworkTeam#

ระบบเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา

Capture

    สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน หากต้องการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องทำการ Login ก่อนการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกครั้ง โดยนักศึกษาต้องทำการยืนยันตัวตน (Authentication) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

>>Download<<หรือ http://portal.rmutr.ac.th

ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ IT Service

IMG_3542

วันที่ 07 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ทำการปรับปรุง Network ศูนย์คอมพิวเตอร์ IT Service เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา 
» Read more

ทดสอบการ monitor network ภายในมหาวิทยาลัย

 

prtg

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบการ monitor network ภายในมหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ http://noc.rmutr.ac.th/prtg/

1 2 3 5