ขอเชิญ นักศึกษาใช้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ


แนะนำเว็บไซต์ และ App สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฟรี!!

 

แนะนำเว็บไซต์ และ App สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฟรี!! เพื่อให้บริการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่
url : http://elib.rmutr.ac.th
ใช้งานผ่าน App
– สำหรับ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลด App Store >> Search >> RMUTR e-Library 
– สำหรับ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลด Play Store >> Search >> RMUTR e-Library

Noc Alert

ประกาศแจ้งข่าวเรื่อง สาย Fiber Optic ที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารวิทยบริการฯ ถึงอาคารฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพรส ขาด เนื่องจากงานก่อสร้างศูนย์กีฬาและสระว่ายน้ำ จึงทำให้พื้นที่ดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้คือ 1) อาคารฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพรส 2) อาคารบ้านพักบุคลากรมหาวิทยาลัย 3) กองอาคารสถานที่ฯ » Read more

Noc Report

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ท่านอาจารย์วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนทเศ สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าปรับปรุงวงจรระบบเครือข่าย พื้นที่บพิตรพิมุขจักรรวรรดิ และพื้นที่เพาะช่าง เป็น 1000 mbps และทำการทดสอบความเร็วของการส่งสัญญาณเครือข่ายเป็นไปตามเป้าหมาย และรอผลการใช้งานจากผู้ใช้ (User)

» Read more

Noc Alert

    ขณะนี้สำนักวิทยบริการฯได้มีปรับปรุงระบบเครือข่าย จึงไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราว จึงขออภัยในความไม่สะดวก

1 2 3 9